Emek Bilgisayr, Web Hizmetleri

 

  • Hosting Hizmeti
  • Domain Hizmeti
  • Web Tasarım Hizmeti
  • E-Ticaret
  • Yasal Uyarı

Emek Bilgisayar ve Mühendislik Web Hizmetleri

Emek Bilgisayar güçlü ve güvenilir server alt yapısıylada sizlerin hizmetindedir.

Alanında uzman bir Amerikan firmasıyla ile anlaşmalı serverımızla mail ve hosting işlemleriniz artık daha güvenli.

1995'ten bu yana güveni temsil eden Emek Bilgisayar, hosting hizmetini birçok kamu kuruluşu ve kurumsal şirketlere sağlamaktadır. İnternet ortamındaki verilerinizin güvenliğini de sağlamayı kendine görev edinmiştir.

Ayrıntılı bilgi almak için www.baskenthost.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Emek Bilgisayar ve Mühendislik Domain Hizmeti

Günümüzde neredeyse her şirketin, her firmanın, küçük işletmenin ve hatta kişinin internette bir ismi var.

Emek Bilgisayar, sunduğu domain hizmetiyle işletmenizin adını sizin istediğiniz doğrultuda size sunar. 

Com, Com.Tr, Net, Gov.Tr veya istediğiniz herhangi bir uzantıyı sizin için alıp kullanıma hazır hale getirip size sunuyoruz. 

Domainlerinizin tarihlerinin geçmesinden endişe etmeyin! Emek Bilgisayar alınan domainlerin takibini yapıp günü geçmeden sizin verdiğiniz iletişim aracıyla size ulaşarak gerekli uyarıyı yapacaktır.

Birçok kamu kuruluşu, şirket ve tüzel kişilerin domain hizmetini Emek Bilgisayar sağlamaktadır

Emek Bilgisayar ve Mühendislik Web Tasarım Hizmeti

Günümüzde artık herkesin bir web sayfası, Web sitesi yaptırmak, şirketler içinde artık kanuni bir zorunluluk haline geldi.

Aslında kanuni bir zorunluluk olmasa dahi bir web sitesinin önemini artık bilmeyenimiz kalmadı. Neredeyse televizyonunun yerini alan internet teknolojisi, reklam alanında da en az televizyon kadar etkili olmuştur.

Emek Bilgisayar,  Web tasarım ve programlamayla ilgili, kendi alanlarında uzman takım arkadaşlarını bünyesinde bulundurmaktadır. Sizin için en uygun tasarımı sizin için düşünüp firmanızı sanal ortamda sergiliyoruz.

Firmanızın sanal ortamda da hak ettiği yeri almasını istemez misiniz? Emek Bilgisayar Firmanızı, tamda sizin istediğiniz gibi sanal ortamda tanıtarak, daha geniş kitlelere ulaşmanızı sağlayacaktır.

Sizin için özel yapacağımız yönetim panelinizle, Web sayfanızı kendiniz çok kolay bir şekilde güncelleyebileceksiniz.

Eğer web sayfanızı güncellemeye vaktim yok diyorsanız endişelenmeyin! Emek Bilgisayar web destek hizmetiyle, bize göndereceğiniz verileri internet sitenize sizin için girecektir.

Dilerseniz yaptığımızı işlerimize www.pratiktasarim.com adresinden göz atabilirsiniz.

İnternet teknolojisi hızla büyüyüp gelişen, geliştikçe yaygınlaşan ve yaygınlaştıkçada birçok şeyin yerini alan bir yapı halini aldı. Bunların başında tabii ki e-ticaret sistemleri geliyor. Artık insanlar internet üzerinden teknoloji ürünleri, tekstil ürünleri, kırtasiye ürünleri ve daha birçok ürün ve hizmeti satın alabilmektedir. E-ticaret sistemi gün geçtikçe büyüyen ve geniş kitlelere ulaşan bir pazar halini aldı.

Peki bu pazarda sizin hala bir e-ticaret sisteminiz yok mu?

Endişelenmeyin!

Emek Bilgisayar sizler için e-ticaret sistemini kurup size kullanmanız için sunacaktır. Sizin yapmanız gereken tek şey ürünlerinizi internetteki pazarınıza koymak.

Şirketlerde Web Sitesi İçin Bulunması Gereken Maddeler

  • Ana Sözleşme
  • Finansal Bilgiler
  • Ortaklık Yapısı
  • Ticaret Sicil Bilgisi

Ana Sözleşme (Örnek)

-Bilgisayar, programı almak, satmak, her türlü yazılımı yapmak, yaptırmak, program dizayn etmek, program geliştirmek, konu ile ilgili ihalelere katılmak, kiralamak, ithalat ve ihracat yapmak, İşletme konusu ile ilgili fizibilite, araştırma, geliştirme ve ekonomik etüdler yapılması ve konu ile ilgili teknik müşavirlik hizmetleri vermek.
-Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler almak vermek yurt içinde ve yurt dışında ajanslıklar ve bürolar tesis etmek.
-Faaliyet konusu ile ilgili her türlü  eğitim hizmetleri yapmak dersaneler kurmak işletmek.
-Gerektiğinde şirket mamullerinin reklam ve satışı için reklam ve satış yerleri ihdas etmek.
-Şirket işleri ile ilgili her türlü reklam işlerini yapmak.

ORTAKLIK YAPISI

Hisse Oranı : %99
Hisse Oranı : %1

Finansal Bilgiler (Örnek)

2010 Bilanço Aktif Gelir Tablosu
2010 Bilanço Pasif Gelir Tablosu

Ortaklık Yapısı (Örnek)

Toplam hisse sayısı 40 adettir. Her bir hissenin nominal değeri 25.000 TL’dır.

ORTAKLIK YAPISI
ORTAKLAR HİSSE ORANI HİSSE ADEDİ TOPLAM DEĞER

Ticaret Sicil Bilgisi (Örnek)

Belgenin taratılmış PDF veya resim formatındaki kopyası.

Yeni Ticaret Kanunu'na Uyum Sağlamak İçin Şirketlerin Neler Yapması Gerekiyor?

Web Sitesi Zorunluluğu Getiren Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre 1 milyon civarındaki şirket web sitesini kurmak zorunda. Firmaların kendi adlarına internette isim tescili ve web alanı (hosting) hizmeti almaları gerekmektedir. Yeni yasanın yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 1535 maddelik tasarı mecliste kabul edildi. Bir takım eksikliklerinde giderilmesiyle birlikte kanunlaşarak yürürlüğe girecek olan tasarı pek çok şeyi değiştirecek.

1535 maddelik tasarının yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Firmaların, yeni yasal düzenlemeler neticesinde getirilen hukuki yaptırımlara tabi olmamak amacıyla isim tescili ve web alanı (hosting) başvurusunda bulunmaları zorunlu oldu.

Kanun Tasarısının İlgili Bölümü

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

I - İnternet sitesi

Madde 1524

1. (1) Her sermaye şirketi bir internet sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü, sayılacak içerik ile sınırlı olmamak üzere, şirketçe kanunen yapması gereken ilânlara, paysahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve paysahiplerine sunulması gereken belgelerin yayımlanmasına; bu kurullara ait olanlar da dâhil olmak üzere her türlü çağrıya; oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasına; bilgi almaya yönelik sorulara, cevaplara ve benzeri diğer işlemler ile bu Kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara özgülemek zorundadır. Ayrıca, finansal tablolar, bunların dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun yıllık raporu dâhil, hesap durumlarına, ara finansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklamasına; denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporlarına ve yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevapları ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin internet sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.

2. (2) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dâhil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına erişiminin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

3. (3) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.

4. (4) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır.

5. (5) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır. 

II - Beyanlar, belgeler ve senetler

Madde 1525

1. (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlene-bilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

III - Güvenli elektronik imza

Madde 1526

1. (1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.

2. (2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.

IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul

1. Genel olarak

Madde 1527

1. (1) Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, öngörülen belirli durumlarda, kurul toplantılarına görüntü ve ses aktarılması yoluyla katılabilmeleri ve oy vermeleri esas sözleşme veya şirket sözleşmesiyle düzenlenebilir.

2. (2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur.

3. (3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilân edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.

4. (4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.

5. (5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.

6. (6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile paysahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2. Uygulama kuralları

Madde 1528

(1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri e-posta adreslerini şirkete bildirirler.

 

Web Tasarım: Emek Bilgisayar