Emek Bilgisayar, Link Ticari

 • Link Programları
 • Link Yeni Nesil
 • Link Techno-IK
 • Fiyatlarımız

Emek Bilgisayar ve Mühendislik Link Ticari

18 yıldır Emek Bilgisayar  Link Programları Ankara yetkili satıcısıdır.Link paket programları Türkiyenin önde gelen yazılım firmalarından birisidir.

Emek Bilgisayar , Link programları  Satış sonrası eğitim, yıl sonu devir işlemlerinizde ve personel değişikliklerinde zaman kaybetmeden uzaktan ve online destek ile hizmetinizdeyiz. Emek bilgisayar link programlarının eğitimini ve desteğini yıllardır aynı titizlik ve güvenle yıllardır kullanıcılarına sunmaktadır.

Emek Bilgisayarın ankara da  yıllardır kullanıma ve satışa sunduğu  Güneş sistemi, iş süreçlerinin her adımına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış, yeni ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş, Kurumsal Kaynak Planlaması, İnsan Kaynakları, Sabit Kıymetler, Üretim Yönetim Sistemi ve Web çözümleri içeren, birbiri ile entegre çalışan modüllerden oluşan bir iş yönetim sistemidir.

Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı rekabet ortamında, iş akışlarının hızlandırılması ancak sağlıklı bilgi yönetimi ile mümkün olmaktadır.

Yeni ekonominin şartlarını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesi sayesinde güncel çözümler sunan Güneş Sistemi, iş akışlarında bütünsellik sağlayarak bilginin doğru yönetilmesini hedeflemektedir.

İşletmelerin kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre çalışma prensiplerini belirleyebilecekleri esneklikte tasarlanan Güneş Sistemi, bilgi üzerinde kontrol yaratan güvenli yapısı, bilgiye hızlı ve kolay erişilmesini sağlayan görüntüleme teknikleri ile yeni ekonomide başarılı olmak isteyen işletmeler için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

Her türlü bilgiyi kaynağından alan ve bu bilgileri öngörülen noktalara ileten Güneş Sistemi; işletmelerin Satınalma, Satış, Finans, Muhasebe, Üretim gibi departmanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda oluşturulmuştur.

Windows ortamında geliştirilen Güneş Sistemi, istemci/sunucu (client/server) mimarisi özelliği ile kullanıcı verimini arttırarak hızlı ve kolay bir çalışma ortamı sunmaktadır. Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) ile değişik özelliklere sahip birçok veritabanına erişilebilmesi, nesne bağlama özelliği ile sistemdeki tüm kayıtlara OLE nesneleri bağlanabilmesi gibi özellikler işletmelerin çalışma ortamlarını zenginleştirmeleri için sunulan alternatifler arasındadır.

Güneş Sistemi; iş akışları için gerekli tüm süreçlere cevap verebilecek yapısı, Türkiye dışındaki ülkelerin mevzuatına kolayca uyarlanabilmesi sayesinde uluslararası çözümler sunan bir yönetim sistemidir.

Emek Bilgisayar ve Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Link Programları Ankara Yetkili Satıcısı ve Eğitim Merkezi

Link Bilgisayar, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için geliştirdiği yeni teknolojik ürünü "Yeni Nesil Yönetim Sistemi"ni Nisan 2007'de yenilenen yüzü ile piyasaya sundu. İşletmelerin iş süreçlerini minumuma indirecek, kullanımı kolay, kapsamlı ve hızlı olan "Yeni Nesil Yönetim Sistemi", kullanıcılara zamandan ve emekten tasarruf yapabilmelerini sağlamaktadır.

Windows ortamında geliştirilen, kullanıcı dostu arayüzü, tam Windows uyumluluğu, geliştirilmiş güvenlik özelliği, sistemde hazırlanan her türlü raporun direkt Excel'e aktarımı, hesap özeti, borç-alacak listesi gibi listelerin e-mail yoluyla gönderilebilmesi, gelişmiş rapor üreticisi gibi bir çok gelişmiş özelliğe sahip "Yeni Nesil Yönetim Sistemi", Muhasebe, Finans, Satış-Pazarlama ve Satınalma, Stok, Bordro, İşletme, Sabit Kıymetler programları ve alt modüllerini kapsamaktadır.

Bilginin,ekonominin temeli ve sermayesi haline geldigi günümüz koşullarında bilgi teknolojileri; işletmelere finansal ve operasyonel süreçlerini geliştirecek çözümler sunmanın yanısıra,  işletmelerin insan kaynaklarını doğru planlamalarına, yönetmelerine ve değerlendirmelerine yönelik çözümler de sunmalıdır.

İşletmelerin, piyasada rakiplerinin önüne geçebilmelerinin en temel yollarından biri de insan kaynağını doğru yönetmeleridir. Stratejilerine uygun organizasyon yapısını oluşturması, ihtiyaçlarını belirlemesi ve bu organizasyona uygun insan kaynağını bulunduracak şekilde bir insan kaynakları yönetimi sistemine sahip olması işletmelerin karlılığı ve sürekliliğinde önemli rol oynamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile işletmeler;
Belirlenen organizasyon yapısı ve ihtiyaçları dogrultusunda eleman alımı yapabilmeli, işe alınan personelin tüm özlük ve sicil işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.

Link Bilgisayar A.Ş. bu amaçla; TECHNO İnsan Kaynakları programını geliştirerek işletmelerin hizmetine sunmuştur.
Bu uygulama sayesinde işletmeler; Organizasyon, Personel, Aday, İzin, Bordro Tahakkuk ve Raporlama gereçlerini kolaylıkla yönetebilmekte ve izleyebilmektedirler.

TECHNO İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması ile ; rutinleşmiş birçok iş, esneklikten ve işlevsellikten ödün verilmeden otomatikleştirilip, şirketin zaman, işgücü ve para kaybı en aza indirilerek kazanılan katmadeğerin daha önemli işlere yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Techno IK:

 • İnsan Kaynakları
 • Fark Bordosu 
 • Aday Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Tahsisli Eşya Yönetimi
 • Kariyer Yönetini  modüllerinden oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları:

 • Organizasyon Şeması
  • Şirket
  • İşyeri
  • Birim
  • Pozisyon
 • Personel Yönetimi
  • Özlük Bilgileri
  • Personel Şirket Bilgileri
  • Personel Çıkış Görüşmeleri
  • Personel Bilgilerinin dış ortamdan transferinizin Yönetimi
  • Personellerin Hak edilen izinleri
  • Personellerin Kullanılan İzinleri
 • Ücret Yönetimi
  • Ücret Zam Yönetimi
 • Bordro ve Tahakkuk
  • Ek kazanç- Sosyal Yardım
  • Kesinti İşlemleri
  • Puantaj oluşturma
  • Puantaj Aktarımı ( kartlı sistemlerden vb)
  • Bordo hesaplama
  • Bordo Maliyet Analizi
  • Kıdem Ve İhbar tazminatı İşlemleri
  • Tahakkuk parametreleri
 • Elektronik Veri Yönetimi
  • E-bildirge hazırlama
  • Banka Transfer dosyası hazırlama
  • Muhasebe entegrasyonu.- XML fiş hazırlama
 • Raporlama
  • Standart olarak kullanıma sunulan raporlar ve kullanıcı tarafından hazırlanabilen Analizler olmak üzere 2 kategoride rapor alma imkanı bulunmaktadır.
   • Bordo ve Tahakkuk Raporları
   • Personel Raporları
   • İzin Raporları
   • Puantaj Raporları
   • Aday Raporları 

Fark Bordosu:

 • Fark Bordosu işlemlerini yapar

Aday Yönetimi:

 • Aday Bilgileri
 • Aday Mülakat Bilgileri
 • Aday İlan ve Maliyet Takibi
 • Aday değerlendirme
 • Aday bilgilerinin dış ortamdan transferi

YENİ NESİL ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

Ürünler

Pro SQL

 

Tek

Çok (2)

Grup 1

700

945

Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, irsaliye, Form Ba Bs

Grup 2

1.500

2.025

Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, irsaliye, KDV Tevkifatlı Fatura, Form Ba Bs, Sipariş, Özel Tüketim Vergisi, Satış Şartları, Kredi Kartı Modülü, Borç Kapatma, Vade Farkı Faturası

Grup 3

2.700

3.645

Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, irsaliye, KDV Tevkifatlı Fatura, Sipariş, Özel Tüketim Vergisi, Satış Şartları, Kredi Kartı Modülü, Borç Kapatma, Vade Farkı Faturası, Taksitli Satış, Üretim, Muhasebe, Muhasebe Analiz, Ek Beyanname, Entegrasyon

Grup 4

3.900

5.265

Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, irsaliye, KDV Tevkifatlı Fatura, Sipariş, Özel Tüketim Vergisi, Satış Şartları, Kredi Kartı Modülü, Borç Kapatma, Vade Farkı Faturası, Taksitli Satış, Üretim, Muhasebe, Muhasebe Analiz, Ek Beyanname, Entegrasyon, Yansıtma, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz, Demirbaş, Bütçe, Muhasebe Tabloları Modülü

Grup 5

5.300

7.155

Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, irsaliye, KDV Tevkifatlı Fatura, Sipariş, Özel Tüketim Vergisi, Satış Şartları, Kredi Kartı Modülü, Borç Kapatma, Vade Farkı Faturası, Taksitli Satış, Üretim, Muhasebe, Muhasebe Analiz, Ek Beyanname, Entegrasyon, Yansıtma, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz, Demirbaş, Bütçe, Muhasebe Tabloları Modülü, Personel, Banka Transfer, Kıdem Tazminatı

Muhasebe Grubu

1.500

2.025

Muhasebe, Ek Beyanname, Yansıtma, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz, Entegrasyon, Muhasebe Analiz, Muhasebe Tabloları

Bordro Paketi 1

1.300

1.755

Personel, Banka Transfer, Kıdem Tazminatı

Bordro Paketi 2

1.700

2.295

Personel, Banka Transfer, Kıdem Tazminatı, Fark Bordrosu

Muhasebeci Grup Paket

 

1.000
(Sınırsız)

Muhasebe, Muhasebe Tabloları Modülü, Bütçe, Muhasebe Analiz, Ek Beyanname, Yansıtma, Entegrasyon, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz, Personel, Banka Transfer, Kıdem Tazminatı, Fark Bordrosu, Mali Müşavir Otomasyon, işletme, Demirbaş

Mhs + Dem + Bordro

3.000

4.050

Muhasebe, Ek Beyanname, Yansıtma, Masraf Merkezi, Finansal Muhasebe Analiz, Personel, Banka Transfer, Kıdem Tazminatı, Demirbaş

Demirbaş

1.000

1.350

 

Üretim

700

945

 

Pos (Yazar Kasalardan Bilgi T ransferi)

500

675

 

Elektronik Evrak Değişimi Modülü

800

1.080

 

Oto Satış Modülü

600

810

Veri Tabanı Arabirimi (VTA)

1.200

1.620

Dağıtım Zinciri Sistemi (DZS)

 

5.900 (4 Kullanıcı)

DZS ürünü yavaş hareket eden ürünlerin sipariş yönetimi için tasarlanmış bir proje ürünüdür. Verilen fiyat standart özelliklerin baz fiyatıdır.

 

TERMİNAL FARKLARI

 • Terminal ilaveleri için aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplama yapılır. Terminal ilavesinde tek kullanıcı fiyatlar üzerinden hareket edilerek, ilave edilecek terminal sayısının bulunduğu aralıktaki yüzde oranı kullanılıp hesaplama yapılır.
Terminal Adedi Fiyat Farkı %

1 - 15

20

16- 30

15

31 +

10

VERSİYON GEÇİŞ

 • Yeni Nesil son seriye geçiş için aşağıdaki tabloda yer alan geçiş yüzdeleri uygulanır.
Nereden

Seri 5 Pro’ya Geçiş Yüzdesi %

Klasik Seriden

60

Yeni Nesil Seri 3-4’den

40

Seri 5 Kobi’den Seri 5 Proya Geçiş

25

GÜNCELLEME FİYATLARI

 • Geçiş veya satış işlemlerinden bir yıl sonra yapılacak olan LYA oranı, liste fiyatlarının % 18 i olarak belirlenmiştir.


YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ AÇIKLAMALARI

 • Dağıtım Kanalı Zinciri Sistemi’nin (DZS) kullanıcı sayısı standartı 4 kullanıcıdır.
 • Pos Modülü sadece modül içinde yer alan yazar kasalardan bilgi transferi için yapılmıştır. Kasa modellerinde ve/veya kayıt desenlerinde yapılan değişiklikler nedeni ile istenilen revizyonlar standart paket fiyatlarına dahil değildir.
 • Eski serilerden yapılacak gruplama işlemlerinde gruplama karşılıkları aşağıdaki şekilde kabul edilecektir;

Eski Serilerde

Seri 5 Pro’ya Geçiş Yüzdesi %

Stok, Cari, Fatura gibi Grup 1 içinde yer alan ve ürünlerin tek tek olarak görüldüğü programlar ile Ticari 1, Ticari 2 ürünleri

Grup 1

Ticari 3, 4, 5

Grup 2

Entegrasyon 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Grup 3

 • Tek kullanıcıdan çok kullanıcıya geçiş için tek ve çok kullanıcılı ürünler arasındaki fiyat farkı alınır.
 • Bir paket aynı adreste bir başka bilgisayarda daha kullanılmak isteniyorsa % 50 fazla kullanım indirimi uygulanır. Muhasebeci Grup paket satışında müşterinin muhasebeci olduğuna dair resmi belgenin fotokopisinin siparişte ek olarak konması şarttır.
 • Lisans Yenileme Anlaşması (LYA) ile kullanıcılar LYA’nın, geçerlilik süresi boyunca güncel yasal mevzuatlara uyum ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanabilirler.
 • Geçiş veya satış işlemlerinde bir yıllık LYA (Lisans Yenileme Anlaşması) fiyata dahildir.
 • Link Yeni Nesil paketleri, Microsoft tarafından desteklenen, Windows işletim sistemlerinde çalışmaktadır ve kullanılmakta olan işletim sistemi yazıcı, veri tabanı vb. çevre birimleri sürümlerinin kısıtları dahilinde desteklenmektedir.

Fiyatlar TL, KDV dahil değildir. Link Bilgisayar Yeni Nesil Fiyat Listesi No: 96 Kasım 2012

 

Web Tasarım: Emek Bilgisayar